Rebessa konsultasjonsteam Møre og Romsdal

Rebessa konsultasjonsteam Møre og Romsdal
Høsten 2020 ble Rebessa konsultasjonsteam i Møre og Romsdal etablert. Dette koordineres av Kjerstin Brautehaug. Se facebooksidene deres for bestilling av konsultasjon.