Ressurser

Nyttige linker
www.seksuellatferd.no 

Høsten 2020 ble nettsiden www.seksuellatferd.no lansert. Denne er en ressursside om normal seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd. Her ligger det mange ressurser og verktøy, bl.a. en egen veileder for skolene. Rebessa anbefaler alle å aktivt bruke denne nettsiden. 

RVTS Midt og Rebessa sin skoleveileder og e-læringsverktøy finner du her

Tea Consent  Orginal (ungdom)

Tea Consent Norsk versjon (ungdom)

Consent for kids (barn)
Samtykke for barn Norsk versjon (barn)
Morsomme videoer som enkelt gir veiledning i forhold til samtykke tilpasset alder
Copyright ©2015 Emmeline May and Blue Seat Studios

Kroppen min eier jeg (over 6 år) NRK Super. Animert klipp om overgep mot barn for barn

Trafikklyset – seksuell atferd hos barn og unge

En guide for voksne til å identifisere, vurdere og gi respons på seksuell atferd som vekker bekymring. Må bestilles.

Med utgangspunkt i age appropriate sexual behaviour guide og Trafikklyset har det blitt lagd tre videoer med beskrivelser av seksuell atferd hos barn i forskjellige aldersgrupper.

«Jeg vet» – voldsforebygging og livsmestringsfremmende opplæring i barnehage og skole

Bekymringsbarometer – seksuell atferd hos barn 2-5 år

Bekymringsbarometer – seksuell atferd hos barn 6-10 år

Bekymringsbarometer – seksuell atferd hos barn 11-14 år

Reklame