Hjelpemateriell

Tea Consent  Orginal (ungdom)

Tea Consent Norsk versjon (ungdom)

Consent for kids (barn)
Samtykke for barn Norsk versjon (barn)
Morsomme videoer som enkelt gir veiledning i forhold til samtykke tilpasset alder
Copyright ©2015 Emmeline May and Blue Seat Studios

Kroppen min eier jeg (over 6 år) NRK Super. Animert klipp om overgep mot barn for barn

Trafikklyset – seksuell atferd hos barn og unge

En guide for voksne til å identifisere, vurdere og gi respons på seksuell atferd som vekker bekymring. Må bestilles.

Med utgangspunkt i age appropriate sexual behaviour guide og Trafikklyset har det blitt lagd tre videoer med beskrivelser av seksuell atferd hos barn i forskjellige aldersgrupper.

«Jeg vet» – voldsforebygging og livsmestringsfremmende opplæring i barnehage og skole

Bekymringsbarometer – seksuell atferd hos barn 2-5 år

Bekymringsbarometer – seksuell atferd hos barn 6-10 år

Bekymringsbarometer – seksuell atferd hos barn 11-14 år