Deltagere i Rebessa

Morten Lundgren
Spesialist i klinisk pedagogikk. Seniorrådgiver i Bufetat, og rådgiver RVTS.

Jonas Overgaard
Seniorrådgiver i Bufetat

Marita Sandvik
Vernepleier og fagrådgiver ved 
Brøset Kompetansesenter

Tina Ludvigsen Sæther
Seniorrådgiver ved Statens barnehus

Hans Andreas Knutsen
Psykologspesialist Malvik kommune

Else Baardsgaard
Psykologspesialist Trondheim kommune

Oddfrid Skorpe Tennfjord
Psykolog phd ved RVTS Midt

Renate Buhaug Sjaastad
Familieterapeut og klinisk barnevernspedagog BUP Orkanger

Kjell Olav Tømmerås
Seniorrådgiver Statens Barnehus

Bente-Elis Bjørkmo
Familieterapeut
Trondheim kommune

Reklame