Bestilling av konsultasjon

Nedenfor kan du fylle ut skjemaet og bestille konsultasjon til Rebessas konsultasjonsteam. Bestillingen skal være anonymisert og ikke inneholde sensitiv informasjon. Koordinator av konsultasjonsteamet vil kontakte deg etter mottatt bestilling. Hun vil da gi mer informasjon om hva som skjer på konsultasjonen, og også sende deg et skjema med oversikt over informasjon som er viktig når du skal legge frem saken for selve konsultasjonsteamet. 

Reklame